У УТОРАК СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Колегијум Скупштине општине одржао је сједницу на којој је одлучено, да ће 16. редовна сједница бити одржана у уторак, 1. новембра са почетком у 9.00 часова.

На дневном реду, шеснаестог скупштинског засједања наћи ће се двадесет тачака, а између осталог, Нацрт одлуке о усвајању стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-2028. година, Нацрт одлуке о изради и усвајању локалног еколошког акционог плана општине Прњавор за период 2023-2028. година, Нацрт одлуке о усвајању другог ребаланса Буџета општине Прњавор за 2022. годину, као и Нацрт програма рада Скупштине општине Прњавор за 2023. годину.

Одборници локалног парламента расправљаће и о Приједлогу одлуке о утврђивању приједлога броја и просторног распореда основних школа (мрежа основних школа) са школским уписним подручјима на подручју општине Прњавор, Приједлогу одлуке о давању сагласности на издавање гаранције Општине Прњавор за задужење КП „Парк“ а.д. Прњавор, Приједлогу одлуке о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Прњавор за период 2023-2026. година, Приједлогу одлуке о оснивању Радио Прњавор у саставу Јавне установе Центар за културу Прњавор, Приједлогу одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“, (измјена IV) , Приједлогу одлуке о оснивању Форума за безбједност грађана општине Прњавор, као и усменој информацији о пресуди Врховног суда Републике Српске, број 11 0 У 026508 21 Укп од 28.9.2022. године.

На самом почетку биће одржан актуелни час.