РАСПОРЕД СЈЕДНИЦА СКУПШТИНСКИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА

У оквиру припреме шеснаесте редовне сједнице Скупштине општине Прњавор биће одржане сједнице скупштинских радних тијела према сљедећем распореду:

Статутарно – правна комисија у сриједу, 26. октобра у 14.00 часова. На сједници ће бити разматран Приједлог одлуке о утврђивању приједлога броја и просторног распореда основних школа (мрежа основних школа) са школским уписним подручјима наподручју општине Прњавор, Приједлог одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Општине Прњавор за задужење КП „ПАРК“ а.д.  Прњавор, Приједлог одлуке о приступању изради Плана капиталних инвестиција општине Прњавор за период 2023-2026. године, Приједлог одлуке о куповини земљишта од Станић Перице, сина Ранка из Прњавора, Приједлог одлуке о оснивањуРадио Прњавора у саставу Јавне установе Центар закултуру Прњавор, Приједлог одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена IV), Приједлог рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела Регулационог плана  „Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена IV), Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање члана Одбора за жалбе општине Прњавор, Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање члана Одбора за жалбе општине Прњавор, Приједлог рјешења о именовању в.д. члана Одбора за жалбе општине Прњавор, Приједлог одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 346/1 к.о. Околица) у својини општине Прњавор, Приједлог рјешења о именовању комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број 346/1 к.о. Околица), Приједлог одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 522/7 к.о. Поточани) у својини општине Прњавор, Приједлог рјешења о именовању комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број 522/7 к.о. Поточани), Одлука о оснивању Форума за безбједност грађана општине Прњавор (приједлог), Нацрт одлуке о усвајању Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-2028. године, Нацрт одлуке о изради и усвајању Локалног еколошког акционог плана општине Прњавор за период од 2023. до 2028. године, Нацрт одлуке о усвајању Другог ребаланса Буџета општине Прњавор за 2022. годину, Нацрт одлуке о измјенама Одлуке о извршењу Буџета општине Прњавор за 2022. годину, Нацрт програма рада Скупштине општине Прњавор за 2023. годину.

Одбор једнаких могућности, у сриједу 26. октобра у 13.00 часова. На сједници ће бити разматран Нацрт програма рада Скупштине општине Прњавор за 2023. годину.

Савјет за културу, у сриједу 26. октобра у 13.30 часова. На сједници ће бити разматран Приједлог одлуке о оснивању Радио Прњавора у саставу Јавне установе Центар за културу Прњавор и Нацрт програма рада Скупштине општине Прњавор за 2023. годину.

Комисија за друштвене дјелатности, у понедјељак 31. октобра у 14.00 часова. На сједници ће бити разматран Приједлог одлуке о утврђивању приједлога броја и просторног распореда основних школа (мрежа основних школа) са школским уписним подручјима на подручју општине Прњавор, Годишњи програм рада Јавне установе дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2022/2023. годину и Нацрт програма рада Скупштине општине Прњавор за 2023. годину.