САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ ОДРЖАО ЧЕТВРТУ СЈЕДНИЦУ

Савјет за културу одржао је четврту сједницу дана 26. октобра са почетком у 13.30 часова. Сједници су присуствовали Сузана Шврака, предсједник Савјета, Љубиша Декет и Стефан Китић, чланови Савјета, као и Милоранка Лазаревић, стручни савјетник у Одсјеку за јавне набавке, правна питања и прописе.

На сједници је разматран Приједлог одлуке о оснивању Радио Прњавора у саставу Јавне установе Центар за културу Прњавор и Нацрт програма рада Скупштине општине Прњавор за 2023. годину.

Савјет за културу није имао ни примједби, ни приједлога на наведена документа и предлаже Скупштини општине да иста усвоји.