СУЗАНА ШВРАКА ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА ЗА КУЛТУРУ, МАРИНА ЂУРАШ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА

На првој (конститутивној) сједници Савјета за културу која је одржана у уторак, 16. фебруара, за предсједника овог Савјета изабрана је Сузана Шврака, одборник СНСД-а, док је за њеног замјеника изабрана Марина Ђураш, одборник СДС-а.

Сједници Савјета за културу присуствовала су три члана (Сузана Шврака, Милорад Кондић и Љубиша Декет). Чланови Марина Ђураш и Стефан Китић су били оправдано одсутни.

У току сједнице члановима су уручене одредбе Пословника о раду Скупштине општине Прњавор које регулишу питања из надлежности сталних радних тијела Скупштине општине Прњавор.