МИЛЕ ШЉИВИЋ ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА ЗА СПОРТ, ЂОРЂЕ ПРЕРАДОВИЋ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА

На првој (конститутивној) сједници Савјета за спорт која је одржана у уторак, 16. фебруара, за предсједника овог Савјета изабран је Миле Шљивић, одборник ДЕМОС-а, док је за његовог замјеника изабран Ђорђе Прерадовић, одборник СДС-а.

Сједници Савјета присуствовала су четири члана (Миле Шљивић, Борис Жижак, Драган Прерадовић и Душанка Домуз). Члан Савјета Ђорђе Прерадовић био је оправдано одсутан.

У току сједнице члановима су уручене одредбе Пословника о раду Скупштине општине Прњавор које регулишу питања из надлежности сталних радних тијела Скупштине општине Прњавор.