ЖЕЉКО СИМИЋ ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА, БРАНКО ДЕКЕТ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА

На првој (конститутивној) сједници Комисије за награде и признања која је одржана у уторак, 16. фебруара, за предсједника ове Комисије изабран је Жељко Симић, актуелни предсједник Скупштине општине, док је за његовог замјеника изабран Бранко Декет, одборник из реда националних мањина.

Сједници Комисије за награде и признања присуствовали су чланови (Жељко Симић, Небојша Тодић, Бранко Декет и Драган Радић). Члан Комисије Велибор Тривичевић био је оправдано одсутан.

У току сједнице чланови су упознати са одредбама Пословника о раду Скупштине општине Прњавор које регулишу питања из надлежности сталних радних тијела Скупштине општине Прњавор.