STATUTARNO – PRAVNA KOMISIJA ODRŽALA SJEDNICU

Statutarno – pravna komisija u sastavu: Suzana Švraka, Nenad Đekić, Velibor Trivičević i Snježana Jotanović održala je sjednicu komisije u četrvtak, 22. decembra sa početkom u 14.00 časova. Na sjednici je razmatran sljedeći dnevni red:

 1. a) Rješenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o prestanku mandata odborniku Skupštine opštine Prnjavor (prijedlog),
 2. a) Rješenje o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanje (prijedlog), b) Rješenje o izboru člana Komisije za izbor i imenovanje (prijedlog),
 3. Odluka o izmjenama Odluke o kreditnom zaduženju Opštine Prnjavor za finansiranje infrastrukturnih projekata (prijedlog),
 4. Odluka o izmjenama Odluke o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor, (prijedlog),
 5. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Radio Prnjavora u sastavu Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor (prijedlog),
 6. a) Odluka o preuzimanju radnika i imovine od Javnog preduzeća „Radio Prnjavor“ Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za popis imovine (prijedlog),
 7. Odluka o prodaji nepokretnosti (k.č. broj: 908/17 k.o. Prnjavor) u svojini opštine Prnjavor (prijedlog),
 8. Odluka o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor ispod tržišne cijene Proizvodno-trgovinskom privrednom društvu „LEBURIĆ-KOMERC“ d.o.o. Prnjavor, (prijedlog),
 9. a) Odluka o utvrđivanju posebnog interesa za prodaju nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor ispod tržišne cijene (k.č. broj: 593/18 k.o. Gornji Štrpci) (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (k.č. broj: 593/18 k.o. Gornji Štrpci) (prijedlog),
 10. a) Odluka o utvrđivanju posebnog interesa za prodaju nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor ispod tržišne cijene (k.č. broj: 257/1, 262, 263/1, 264/5, 267/5 i 268/11 k.o. Vučijak) (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (k.č. broj: 257/1, 262, 263/1, 264/5, 267/5 i 268/11 k.o. Vučijak) (prijedlog),
 11. Odluka o davanju ovlašćenja Načelniku opštine da zaključi Aneks I Ugovora o pružanju komunalnih vodnih usluga između Opštine Prnjavor i KP „Vodovod“ a.d. Prnjavor (prijedlog),
 12. Odluka o upravljanju otpadom (prijedlog),
 13. a) Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Opštinske izborne komisije Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka po Javnom oglasu za imenovanje člana Opštinske izborne komisije Prnjavor (prijedlog),
 14. Rješenje o imenovanju članova Foruma za bezbjednost građana opštine Prnjavor, (prijedlog),
 15. Dopunsko rješenje broj 21.36/475-71/22 (Pejić Borislav sin Nenada iz Prnjavora), (prijedlog).

Razmatrajući Prijedlog rješenja o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine opštine Prnjavor, Statutarno – pravna komisija jednoglasno je utvrdila, da je potrebno u pravnom osnovu rješenja ispraviti član Poslovnika Skupštine opštine, na način da umjesto „broja 197“ stoji „broj 167“, te ispraviti ostale tehničke greške.

Razmatrajući ostale akte koji su bila na dnevnom redu sjednice, Statutarno – pravna komisija je jednoglasno utvrdila da su akti u pogledu usklađenosti sa zakonom i Statutom prihvatljivi za dalju skupštinsku proceduru.