ЕТИЧКИ ОДБОР ОДРЖАО СЈЕДНИЦУ

Чланови Етичког одбора Небојша Тодић, Славиша Милинчић, Бране Петрушић, Марија Крајишник и Славољуб Вуковић одржали су сједницу одбора, на којој су разматран план активности у наредном периоду.

Етички одбор је једногласно донио закључак да на редовним сједницама Скупштине општине, једном у три мјесеца, присуствује спољни члан Етичког одбора, са задатком праћења и анализирања примјене Етичког кодекса Скупштине општине Прњавор. О претходно наведеном задатку, спољни члан има обавезу да поднесе извјештај Етичком одбору, а Одбор ће по потреби обавјестити Скупштину о истом.