СЈЕДНИЦУ ОДРЖАО ОДБОР ЗА БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ

Одбор за борачко – инвалидску заштиту одржао је пету сједницу дана 21. фебруара са почетком у 12.00 часова. Сједници су присуствовали: Горан Шарчевић, Богољуб Санчанин и Бориславко Пеулић. На сједници је разматран Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко – инвалидске заштите у општини Прњавор за 2022. годину и Програм за рјешавање питања из области борачко – инвалидске заштите у општини Прњавор за 2023. годину.

Разматрајући Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко – инвалидске заштите у општини Прњавор за 2022. годину, Одбор за борачко – инвалидску заштиту са три гласа „ЗА“ предлажио је, да се у извјештају, у тачки 1. подтачка 1. наведени износ од 7.350,00 КМ увећа за 500,00 КМ, колико је издвојено за одржавање меморијалног турнира у Горњој Мравици будући да је тај износ уплаћен на жиро рачун Борачке организације општине Прњавор, да се у тачки 2, након табеле гдје су изнесени подаци о одржаним парастосима, реченица „Исто тако полагани су и вијенци код сахрана категорисаних бораца, РВИ и чланова породица погинулих бораца“ мијења и гласи „Исто тако полагани су и вијенци код сахрана категорисаних бораца, РВИ и чланова породица погинулих бораца, уколико је о случају смрти била обавјештена Борачка организација општине Прњавор.

 Разматрајући Приједлог програма за рјешавање питања из области борачко – инвалидске заштите у општини Прњавор за 2023. годину, Одбор за борачко – инвалидску заштиту са три гласа „ЗА“ предложио је, да се у тачки 3. у табели „Реализација програма борачке организације и борачких удружења у сарадњи са Одјељењем за борачко – инвалидску заштиту“ у оквиру треће активности – Дан изласка бораца ВРС Прњавор – Мотајица  – одбрана од агресије – 26. март, као носилац активности, поред Општине Прњавор дода и Борачка организација општине Прњавор, да се у тачки 4. у тексту „У случају смрти чланова породице погинулих и несталих бораца, смрти ратних војних инвалида од 1. до 4. категорије – инвалидности 100% до 80%, смрти демобилисаних бораца Војске Републике Српске 1. и 2. категорије и у случају корисника породичне и личне инвалиднине, по основу учешћа у НОР-у“, наведени износ од 500,00 КМ повећа на 600,00 КМ.

Одбор за борачко – инвалидску заштиту је такође предложио начелнику општине, да се због тешког материјалног и социјалног стања борачке категорије измијени правилник који би омогућио додијелу већих новчаних средстава крајњим корисницима, као и да у активности измијене правилника буду укључене борачке организације.