КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ОДРЖАЛА СЈЕДНИЦУ

Комисија за избор и именовање одржала је 40. сједницу дана 22. фебруара у 8.00 часова. Сједници су присуствовали: Дражен Микић, предсједник, Борис Жижак, Горан Шарчевић и Небојша Тодић, чланови комисије. Члан комисије Велибор Тривичевић био је оправдано одсутан.

На сједници је разматран Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. члана Одбора за жалбе општине Прњавор, Приједлог рјешења о именовању члана Одбора за жалбе општине Прњавор, Приједлог рјешења о разрјешењу в.д. члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, Приједлог рјешења о именовању члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, као и приједлози рјешења о разјешењу и именовању в.д. начелника одјељења Општинске управе општине Прњавор.

Комисија за избор и именовање је са четири гласа „ЗА“,  прихватила је приједлог начелника општине о разрјешењу Бранке Кнежевић Стевановић дужности в.д. члана Одбора за жалбе општине Прњавор, као и приједлог рјешења о именовању Бранке Кнежевић Стевановић, за члана Одбора за жалбе општине Прњавор на период од четири године, са могућношћу поновног избора.

Такође, Комисија за избор и именовање је са четири гласа „ЗА“ прихватила је приједлог начелника општине о разрјешењу Сање Тривалић дужности в.д. члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, као и приједлог рјешења о именовању Сање Тривалић, за члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор,  на период од четири године. 

Са четири гласа „ЗА“ Комисија за избор и именовање прихватила је приједлоге рјешења о разрјешењу, а затим и именовању: Свјетлане Кузмановић, за вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу, Љубише Шикарца, за вршиоца дужности начелника Одјељења за локални – економски развој и друштвене дјелатности, Брана Жунића, за вршиоца дужности  начелника Одјељења за просторно уређење, Александра Његомировића, за вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије, Далибора Прерадовића, за вршиоца дужности начелника Одјељења за стамбено – комуналне послове и инвестиције, Весе Вуковић, за вршиоца дужности начелника Одјељења за борачко – инвалидску и цивилну заштиту, Мише Вујића, за вршиоца дужности начелника Одјељења за пољопривредну, шумарство и водопривреду и Миреле Милијаш, за вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове.