СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 23. ДЕЦЕМБРА: НА ДНЕВНОМ РЕДУ БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Сједница Скупштине општине Прњавор, двадесет девета по реду биће одржана у понедјељак, 23. децембра, а на дневном реду наћи ће се двадесет осам тачака. Одборници локалног парламента расправљаће, између осталог, о ребалансу буџета за 2019. годину и буџету за 2020. годину, плану капиталних улагања за 2020. годину, програму одржавања локалне путне мреже за наредну годину и програму одржавања објеката заједничке комуналне потрошње, такође за наредну годину.

На дневном реду, двадесет деветог скупштинског засједања наћи ће се у приједлогу, и Одлука о приступању изради измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“ (измјена VI), Одлука о утврђивању измјене дијела Регулационог плана „Исток 2“, исток 3 и југ 1“, (измјена III), као и Одлука о усвајању Регулационог плана „Радуловац“.

Одборници Скупштине општине расправљаће и о Приједлогу одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Прњавор за 2020. годину, Приједлогу одлуке о утвђивању  назива улице Слободана Бобана Подгорца и Приједлогу одлуке о утврђивању назива Пут бораца Мотајичког батаљона, као и Приједлогу плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2020. годину, Приједлогу програма одржавања локалне путне мреже за 2020. годину, Приједлогу програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2020. годину, те Приједлогу програма рада Скупштине општине Прњавор за 2020. годину.

На дневном реду наћи ће се и неколико информација, те Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Центар за културу Прњавор и Рјешење о именовању директора ЈУ Центар за културу Прњавор. Сједница Скупштине општине почиње у 9.00 часова.

Дневни ред 29. сједнице Скупштине општине