У ТОКУ СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ, УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Одборници Скупштине општине Прњавор усвојили су на данашњој сједници буџет општине Прњавор за 2020. годину у износу од 15.900.000,00 КМ. Приједлог буџета већи је од нацрта за 450.000,00 КМ, а повећање буџетског оквира је резултат повећања одређених буџетских прихода и примитака. У односу на нацрт извршено је повећање планираних прихода од земљишне ренте, накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта и примитака од продаје земљишта, као и планирање средстава гранта УНДП/МЕГ за подстицаје за набавку машина и опреме, који није био планиран нацртом буџета.  

Одборници локалног парламента усвојили су и ребаланс буџета за 2019. годину, Приједлог одлуке о приступању изради измјене дијела Урбанистичког плана „Градско језгро“, (измјена VI) и Рјешење о именовању Савјета за укупно праћење израде измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“, (измјена VI), Нацрт одлуке о утврђивању измјене дијела Регулационог плана „Исток 2, исток 3 и југ 1“ (измјена III) , Приједлог одлуке о усвајању Регулационог плана „Радуловац“ и Приједлог одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Прњавор за 2020. годину.  

Приједлог одлуке о утврђивању назива улице Слободана Бобана Подгорца повучен је са дневног реда, а скупштинско засједање, на самом почетку, напустили су одборници Клуба СДС, уз образложење да је материјал преобиман за једно скупштинско засједање.

У току је расправа о Приједлогу одлуке о давању на привремено кориштење објекта.