СЕДМА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ЗАКАЗАНА ЗА 17. НОВЕМБАР

Колегијум Скупштине општине Прњавор заказао је седму редовну сједницу за сриједу, 17. новембар, а на дневном реду наћи ће се 25. тачака. Одборници локалног парламента расправљаће, између осталог, о Приједлогу рјешења о именовању секретара Скупштине општине Прњавор, приједлогу рјешења о разрјешењу и именовању чланова управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор и Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, Приједлогу рјешења о избору чланова Школског одбора Јавне установе Музичка школа „Константин Бабић“ Прњавор, као и Приједлогу рјешења о избору члана Школског одбора Јавне установе Основна школа „Свети Сава“ Горњи Смртићи.

На дневном реду седмог скупштинског засједања наћи ће се и Приједлог одлуке о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2022. годину, Приједлог одлуке о допунама Одлуке о јавном водоводу и јавној канализацији, Приједлог одлуке о давању сагласности на Правилник о методологији за одређивање цијене водоснабдијевања и одводње отпадних вода, Приједлог одлуке о усвајању Локалног плана управљања отпадом за општину Прњавор за период од 2020. до 2025. године,Приједлог одлуке о усвајању измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“, измјена 1 (приједлог), као и Приједлог одлуке о давању сагласности начелнику општине за закључење уговора о замјени некретнине са Здравствено туристичким центром „Бања Кулаши“ д.о.о. Прњавор.

Сједница почиње у 9.00 часова.