ОДБОР ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ ОДРЖАО ТРЕЋУ СЈЕДНИЦУ

Одбор једнаких могућности одржао је трећу сједницу комисије, на којој је разматран Нацрт програм рада Скупштине општине Прњавор за 2023. годину. Сједници су присуствовале: Сузана Шврака, предсједник Одбора, Нада Живковић и Јована Његован.

Одбор једнаких могућности је са три гласа „ЗА“ усвојио приједлог да се у програм рада Скупштине општине Прњавор за 2023. годину уврсти и Акциони план за равноравност полова општине Прњавор за период 2023-2025. година, као и Извјештај о реализацији Акционог плана за равноправност полова општине Прњавор за период 2018-2020. година.