САВЈЕТ ЗА КУЛТУРУ ОДРЖАО СЈЕДНИЦУ

Савјет за културу одржао је у четвртак, 9. јуна другу сједницу. Сједници Савјета присуствовали су Сузана Шврака, Милорад Кондић, Љубиша Декет и Стефан Китић, а члан Савјета Марина Ђураш је правдала одсуство. Сједници је присуствовала и Дуња Пиљагић испред обрађивача акта ЈУ Центар за културу Прњавор.

Савјет је разматрао једну тачку дневног реда, Извјештај о пословању Јавне установе Центар за културу Прњавор од 1. јануара до 31. децембра 2021. године и Програм рада Јавне установе Центар за културу за 2022. годину, није имао примједби на документе и једногласно предложио Скупштини општине да исте усвојити, односно да сагласност на програм рада.