РАСПОРЕД СЈЕДНИЦА СКУПШТИНСКИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА

У оквиру припреме тринаесте редовне сједнице Скупштине општине Прњавор биће одржане сједнице скупштинских радних тијела према сљедећем распореду:

Савјет за културу у четвртак, 9. јуна у 14.00 часова у просторија Скупштине општине Прњавор. На сједници ће бити разматран Извјештај о пословању Јавне установе Центар за културу Прњавор од 1. јануара до 31. децембра 2021. године и Програм рада Јавне установе Центар за културу за 2022. годину.

Комисија за избор и именовање у петак, 10. јуна у 13.00 часова у просторијама Скупштине општине Прњавор. На сједници ће бити разматрано рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“, рјешење о разрјешењу представника општине Прњавор у скупштини Јавног предузећа Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука, рјешење о именовању представника општине Прњавор у скупштини Јавног предузећа Регионална депонија „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука, рјешење о разрјешењу члана Одбора једнаких могућности, као и рјешење о разрјешењу члана Комисије за питања младих.

Статутарно – правна комисија у петак, 10. априла у 13.00 часова у просторијама Скупштине општине Прњавор. На сједници ће бити разматран материјал дневног реда тринаесте редовне сједнице Скупштине општине.

Комисија за друштвене дјелатности у понедјељак, 13. јуна у 13.30 часова у просторијама Скупштине општине Прњавор. На сједници ће бити разматран Извјештај о пословању Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2021. годину, Програм рада и финансијски план Јавне установе Народна библиотека Прњавор за 2022. годину, Извјештај о пословању Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Прњавор за 2021. годину и Извјештај о пословању Музичке школе „Константин Бабић“ за 2021. годину.