RASPORED SJEDNICA SKUPŠTINSKIH RADNIH TIJELA

U okviru pripreme trideset prve redovne sjednice Skupštine Grada Prnjavor biće održane sjednice skupštinskih radnih tijela prema sljedećem rasporedu:

Statutarno – pravna komisija, srijedu 5. juna sa početkom u 14.00 časova u prostorijama Skupštine Grada – Priprema za sjednicu – poziv i materijal