Позив

 1. Одлука о давању сагласности Градоначелнику за закључивање Анекса Уговора о продаји непокретности између Града Прњавор, као продавца и „ДиС Еуростандард“ д.о.о. Прњавор, као купца, приједлог,
 2. Одлука о давању сагласности Градоначелнику за закључивање Анекса Уговора о  купопродаји непокретности између Града Прњавор, као продавца и „Максимовић-комерц“ д.о.о. Добој, као купца, приједлог,
 3. Одлука о давању на управљање, коришћење и одржавање потисно-дистрибутивног цјевовода у циљу водоснабдијевања насеља Штрпци, приједлог,
 4. Одлука о давању на управљање, коришћење и одржавање дистрибутивног цјевовода за водоснабдијевање дијела насеља Маћино Брдо и мјесне заједнице Бабановци, приједлог,
 5. Одлука о давању на управљање, коришћење и одржавање контрарезервоара за водоснабдијевање насеља Штрпци, приједлог,
 6. Одлука о давању на привремено коришћење објекта Дамјановић Мири из Прњавора, приједлог,
 7. Одлука о давању на привремено коришћење пословног простора Удружењу грађана ФК Здравље Печенег Илова, приједлог,
 8. Одлука о пружању правне помоћи у Градској управи Града Прњавор, приједлог,
 9. Одлука о измјени Одлуке о приступању изради измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена II), приједлог, Допуњене смјернице локација ко Прњавор , локација ко Прњавор 2, локација ко Прњавор 3, локација ко Прњавор 4, локација ко Околица 5, локација ко Ратковац 6, локација ко Прњавор 7, локација ко Бабановци 8,
 10. Одлука о давању сагласности за издавање гаранције Града Прњавор за задужење КП „Парк“ а.д. Прњавор, приједлог,
 11. Одлука о поништавању и поновном расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор, приједлог,
 12. а) Одлука о усвајању Ребаланса буџета Града Прњавор за 2024. годину, нацрт, б) Одлука о извршењу Ребаланса буџета Града Прњавор за 2024. годину, нацрт, Нацрт ребаланса
 13. а) Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор, приједлог, б) Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за културу и туризам Прњавор, приједлог,