У ПЕТАК СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Сједница Скупштине Града тридесет прва по реду биће одржана у петак, 7. јуна. На дневном реду ће се наћи шеснаест тачака, између осталог и Нацрт ребаланса буџета Града Прњавор за 2024. годину.

Нацрт ребаланса буџета Града Прњавор за 2024. годину износи 37.600.000,00 КМ, и већи је за 3.900.000,00 КМ или 11,57% у односу на усвојени буџет за ову годину. Порески приходи увећани су за 1.300.000,00 КМ, док су непорески приходи увећани за 247.700,00 КМ, а грантови су ребалансом планирани у износу од 445.000,00 КМ. Расподјела суфицита је увећана за 577.755,00 КМ, трасфери за 187.300,00 КМ, примитци за нефинансијску имовину за 60.000,00 КМ, док су примитци од задуживања увећани за 1.081.821,77 КМ што није резултат новог кредитног задуживања, већ нереализованих пројеката из кредитног задужена од пет милиона чија је реализација била планирана у 2022. и 2023. години.

Одборници Скупштине Града разматраће и Приједлог одлуке о давању на управљање, коришћење и одржавање потисно-дистрибутивног цјевовода у циљу водоснабдијевања насеља Штрпци, Приједлог одлуке о давању на управљање, коришћење и одржавање дистрибутивног цјевовода за водоснабдијевање дијела насеља Маћино Брдо и мјесне заједнице Бабановци, Приједлог одлуке о давању на управљање, коришћење и одржавање контрарезервоара за водоснабдијевање насеља Штрпци, Приједлог одлуке о пружању правне помоћи у Градској управи Града Прњавор, Приједлог одлуке о измјени Одлуке о приступању изради измјене дијела Урбанистичког плана „Прњавор“ (измјена II), Приједлог одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Града Прњавор за задужење КП „Парк“ а.д. Прњавор, као и Информацију о раду Јавног предузећа „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бањалука за 2023. годину.

Сједница почиње у 9.00 часова.