РАСПОРЕД СЈЕДНИЦА СКУПШТИНСКИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА

У оквиру припреме деветнаесте редовне сједнице Скупштине општине Прњавор биће одржане сједнице скупштинских радних тијела према сљедећем распореду:

Комисија за избор и именовање, у сриједу, 21. децембра у 09.00 часова. На сједници ће бити разматрана Одлука Централне изборне комисије о престанку мандата и додјели мандата сљедећем квалификованом кандидату, Приједлог рјешења о разрјешењу члана Комисије за избор и именовање, Приједлог рјешења о именовању члана Комисије за избор и именовање, Приједлог рјешења о именовању Комисије за попис имовине, као и Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном огласу за именовање члана Општинске изборне комисије Прњавор.

Статутарно – правна комисија, у четвртак у 14.00 часова. На сједници ће бити разматран сљедећи дневни ред: Рјешење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Прњавор у приједлогу, Рјешење о престанку мандата одборнику Скупштине општине Прњавор у приједлогу, Рјешење о разрјешењу члана Комисије за избор и именовање у приједлогу, Рјешење о избору члана Комисије за избор и именовање у приједлогу, Одлука о измјенама Одлуке о кредитном задужењу Општине Прњавор за финансирање инфраструктурних пројеката у приједлогу, Одлука о измјенама Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор у приједлогу, Одлука о измјенама Одлуке о оснивању Радио Прњавора у саставу Јавне установе Центар за културу Прњавор у приједлогу, Одлука о преузимању радника и имовине од Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор у приједлогу, Рјешење о именовању Комисије за попис имовине у приједлогу, Одлука о продаји непокретности (к.ч. број: 908/17 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор у приједлогу, Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене Производно-трговинском привредном друштву „ЛЕБУРИЋ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Прњавор у приједлогу, Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број: 593/18 к.о. Горњи Штрпци) у приједлогу, Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број: 593/18 к.о. Горњи Штрпци) у приједлогу, Одлука о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број: 257/1, 262, 263/1, 264/5, 267/5 и 268/11 к.о. Вучијак) у приједлогу, Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. број: 257/1, 262, 263/1, 264/5, 267/5 и 268/11 к.о. Вучијак) у приједлогу, Одлука о давању овлашћења Начелнику општине да закључи Анекс I Уговора о пружању комуналних водних услуга између Општине Прњавор и КП „Водовод“ а.д. Прњавор (приједлог), Одлука о управљању отпадом у приједлогу, Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање члана Општинске изборне комисије Прњавор у приједлогу, Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по Јавном огласу за именовање члана Општинске изборне комисије Прњавор у приједлогу, Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Прњавор за 2023. годину, Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Прњавор за 2023. годину, План систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Прњавор за 2023. годину, Информација о стању цивилне заштите у систему заштите и спасавања општине Прњавор, Рјешење о именовању чланова Форума за безбједност грађана општине Прњавор у приједлогу и Допунско рјешење број 21.36/475-71/22 (Пејић Борислав син Ненада из Прњавора) у приједлогу.

У сриједу, 21. децембра у 13.00 часова, Етички одбор ће одржати другу сједницу, на којој ће бити разматране активности овог Одбора у наредном периоду.