ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ

Комисија за избор и именовање одржала је 38. сједницу у сриједу, 21. децембра са почетком у 9.00 часова. Сједници су присуствовали: Дражен Микић, Небојша Тодић, Борис Жижак и Горан Шарчевић. На сједници је разматрана Одлука Централне изборне комисије о престанку мандата и додјели мандата сљедећем квалификованом кандидату, као и Приједлог рјешења о разрјешењу члана Комисије за избор и именовање, Приједлог рјешења о именовању члана Комисије за избор и именовање, Приједлог рјешења о именовању Комисије за попис имовине, Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном огласу за именовање члана Општинске изборне комисије Прњавор.

Након увида у акте Централне изборне комисије, Комисија за избор и именовање једногласно је предложила Скупштини општине да донесе Рјешење о потврђивању мандата, Дејану Суботићу одборнику у Скупштини општине Прњавор, у мандатном сазиву 2020 до 2024. године, са даном 1.12.2022. године и Рјешење о престанку мандата, Милану Петровићу одборнику у Скупштини општине Прњавор.

Комисија за избор и именовање једногласно је утврдила је Приједлог рјешења о разрјешењу Милана Петровића, дужности члана Комисије за избор и именовање и прихватила приједлог предсједника Скупштине општине о избору Велибора Тривичевића, за члана Комисије за избор и именовање.

Разматрајући Приједлог рјешења о именовању Комисије за попис имовине, Комисија за избор и именовање једногласно је донијела закључак, да се у Комисију за попис имовине, умјесто два одборника Скупштине општине именују два службеника и да састав Комисије гласи:

  1. Небојша Тодић, потпредсједник Скупштине општине Прњавор, предсједник Комисије,
  2. Свето Спасојевић, службеник Општинске управе општине Прњавор, члан
  3. Борис Усорац, службеник Општинске управе општине Прњавор, члан,
  4. Гордана Јанковић, испред ЈУ Центар за културу Прњавор, члан,
  5. Драган Малић, испред ЈП Радио Прњавор, Прњавор, члан.

Комисија за избор и именовање разматрала је и једногласно прихватила приједлог предсједника Скупштине општине, да се у Комисију за провођење поступка по Јавном огласу за именовање члана Општинске изборне комисије Прњавор именују: Наташа Радуловић, Бранка Анчић, Лидија Калењук Милијаш, Дарио Влајић и Радојица Ђукић.