У ПОНЕДЈЕЉАК СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Деветнаеста редовна сједница Скупштине општине Прњавор биће одржана у понедјељак, 26. децембра, одлучено је на сједници скупштинског колегијума.

На дневном реду, наћи ће се између осталог, Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о кредитном задужењу Општине Прњавор за финансирање инфрастуктурних пројеката, Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор, Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о оснивању Радио Прњавора у саставу Јавне установе Центар за културу Прњавор, као и Приједлог одлуке о преузимању радника и имовине од Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор.

Скупштина општине Прњавор разматраће и Приједлог одлуке о управљању отпадом, Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Прњавор за 2023. годину, Програм мјера за систематске превентивне дезинцекције и дератизације на подручју општине Прњавор за 2023. годину и План систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју општине Прњавор за 2023. годину, Информацију о стању цивилне заштите у систему заштите и спасавања општине Прњавор, као и неколико одлука о продаји непокретности у својини општине.

На деветнаестој редовној сједници биће потврђен мандат одборнику Скупштине општине, Дејану Суботићу, сљедећем квалификованом кадру са листе политичког субјекта СДС-а, након што је Милану Петровићу престао мандат, због избора за народног посланика.