ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЈЕЛУ ГРАДСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

Иницијативе за додјелу градских награда и признања могу се поднијети до 25. фебруара 2024. године, у писаној форми путем шалтер сале или поштом на адресу: Скупштина Града Прњавор, Улица Светог Саве број 10, 78430 Прњавор.

Признања и награде које додјељује Скупштина Града су: Повеља почасног грађанина града Прњавор са златним грбом града Прњавор, Повеља заслужног грађанина града Прњавор са златним грбом града
Прњавор, Повеља града Прњавор са златним грбом града Прњавор, Повеља града Прњавор са сребрним грбом града Прњавор и похвале града Прњавор.

Иницијатива за додјелу градских награда и признања мора да садржи: податке о кандидату, врсту признања, образложење иницијативе са аспекта оправданости и разлозима за додјелу у складу са прописаним критеријумима, као и записник са сједнице овјерен од стране овлаштеног лица уколико је иницијатива упућена од стране органа установе, предузећа или удружења.

Инцијативе за додјелу градских награда и признања могу поднијети: градоначелник, одборници у Скупштини Града, органи мјесних заједница, предузећа и установе, удружења грађана и друге организације, групе грађана и појединци.

Иницијативе поднесене након прописаног рока неће бити узете у разматрање.