ODRŽANA SJEDNICA STATUTARNO – PRAVNE KOMISIJE

Statutarno – pravna komisija u sastavu: Suzana Švraka, predsjednik komisije, Nenad Đekić i Snježana Jotanović , članovi komisije održala je 20. sjednicu. Član Statutarno – pravne komisije Velibor Trivičević i Novka Bjelonić – Petrović bili su opravdano odsutni. 

Na sjednici komisije razmatran je Prijedlog poslovnika o radu Skupštine Grada Prnjavor, Prijedlog odluke o osnivanju Stručne službe Skupštine Grada Prnjavor, Prijedlog odluke o izdavanju „Službenog glasnika Grada Prnjavor“, Prijedlog odluke o proglašenju praznika grada Prnjavor, Prijedlog odluke o odborničkoj legitimaciji, Prijedlog odluke o profesionalnom usavršavanju odbornika, Prijedlog odluke o utvrđivanju uslova i kriterijuma za izbor spoljnih članova stalnih radnih tijela Skupštine Grada Prnjavor, Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor i raspisivanju Javnog konkursa, Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Prnjavor, Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbor Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor (tri člana) i raspisivanju javnog konkursa, Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor, Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor (tri člana) i raspisivanju javnog konkursa, Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po Javnom konkursu za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu Prnjavor, Prijedlog odluke o osnivanju Foruma za bezbjednost građana grada Prnjavor, Prijedlog rješenja o imenovanju članova Foruma za bezbjednost građana grada Prnjavor, Prijedlog odluke o određivanju matičnih područja, Prijedlog odluke o subvencijama izbjeglim i raseljenim licima u postupcima upisivanja prava svojine na izgrađenom zemljištu, Prijedlog odluke o prodaji službenog automobila, Prijedlog odluke o davanju na poklon putničkog automobila Komunalnom preduzeću „PARK“ a.d. Prnjavor i davanju saglasnosti gradonačelniku za potpisivanje Ugovora o poklonu, Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. broj: 81/1 k.o. Vučijak) u svojini Opštine Prnjavor, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 1404/5 k.o. Prnjavor) u svojini opštine Prnjavor, Prijedlog odluke o prodaji nepokretnosti (k.č. broj: 522/9, k.o. Potočani) u svojini Opštine Prnjavor, Prijedlog odluke o utvrđivanju posebnog interesa za prodaju nepokretnosti u svojini Opštine Prnjavor ispod tržišne cijene (k.č. broj: 641/1, k.o. Gornji Štrpci), Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja, Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjene dijela Regulacionog plana za prostor u zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica puta  Klašnice-Derventa, teritorija opštine Prnjavor (izmjena V), Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade izmjene dijela Regulacionog plana za prostor u zoni uticaja Magistralnog puta M-16.1 dionica puta Klašnice-Derventa, teritorija opštine Prnjavor (izmjena V), Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za zdravstvo Grada Prnjavor, Prijedlog odluka o prodaji građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom  Knežević Anđelku sinu Mladenka iz Prnjavora, radi oblikovanja građevinske parcele, broj: 21.36/475-24/21, Prijedlog dopunskog rješenja broj: 21.36/475-63/22 (Todorović Nedeljko sin Ranka iz Prnjavora) i prijedlozi rješenja o razješenju i imenovanja v.d. načelnika odjeljenja Gradske uprave Grada Prnjavor.

Statutarno – pravna komisija je sa tri glasa „ZA“ utvrdila da su sva akta koja je razmatrala u okviru dnevnog reda, u pogledu usklađenosti sa zakonom i Statutom prihvatljiva za dalju skupštinsku proceduru.