ОДРЖАНА 23. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Скупштина Града Прњавор одржала је јуче 23. сједницу, на којој су разматране 33. тачке дневног реда. Усвојена су акта која је било потребно ускладити са одредбама Закона о граду Прњавор, у року од 60 дана од дана конституисања органа Града Прњавор, између осталог, Пословник о раду Скупштине Града Прњавор, Одлука о оснивању Стручне службе Скупштине Града, Одлука о издавању „Службеног гласника Града Прњавор“, Одлука о одборничкој легитимацији, Одлука о оснивању Форума за безбједност грађана града Прњавор.

Предсједник Скупштине Града, Жељко Симић рекао је да осим аката која је потребно ускладити, на дневном реду је било и неколико веома важних тачака, као што је консолидовани извјештај о извршењу буџета за прошлу годину, извјештаји о пословању комуналних предузећа „Водовод“ и „Парк“, ЈУ „Центар за културу“ Прњавор и ЈУ Гимназија Прњавор.

У консолидованом извјештају о извршењу буџета за прошлу годину стоји, да је Град Прњавор у 2022. години остварио позитиван финансијски резултат у износу од 909.000,00 КМ, као и да је реализација укупних буџетских средстава износила 30.638.000 КМ или 96,7 одсто од планираног.

Од планираних кредитних средства за инвестиције у износу од пет милиона КМ реализовано је 2.217.000 КМ, док ће остатак бити реализован до краја ове године.

У структури расхода, значајна средства издвојена су за Дом здравља Прњавор, као и за социјална давања.

Градоначелник Прњавора Дарко Томаш рекао је новинарима да задужење Града Прњавор износи 7,80 одсто од максималних 18 одсто колико је законом дозвољено.

„На рачунима Градске управе на крају прошле године било је више од 3.400.000 КМ, што указује да се буџетом града управља одговорно и домаћински. Активности планиране буџетом за ову годину неће бити доведене у питање без обзира на чињеницу да је остварење прихода од ПДВ-а у протеклих пет мјесеци мање за 15 одсто“, појаснио је Томаш.

Градски парламент данас је усвојио и Одлуку о субвенцијама избјеглим и расељеним лицима у поступцима уписивања права својине на изграђеном земљишту.

Вршилац дужности начелника Одјељења за просторно уређење Брано Жунић каже да се прошле јесени градској управи пријавило 40 породица са проблемом легализације стамбених објеката.

„Од ових 40 породица њих 15 већ испуњава све услове да се може поступити по одлуци, док ћемо осталима статус рјешавати у току поступка. Одлука ће бити примјењива у року од осам дана“, рекао је Жунић.