ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА СТАТУТАРНО – ПРАВНЕ КОМИСИЈЕ

Статутарно – правна комисија одржала је сједницу дана 11. новембра. Сједници су присуствовали: Сузана Шврака, Ненад Ђекић, Сњежана Јотановић и Новка Петровић. Члан комисије Велибор Тривичевић био је оправдани одсутан.

На сједници је разматран материјал за 17. редовну сједницу Скупштине општине и то: Одлука о усвајању Другог ребаланса Буџета општине Прњавор за 2022. годину у приједлогу, Одлука о измјенама Одлуке о извршењу Буџета општине Прњавор за 2022. годину у приједлогу, Одлука о давању сагласности начелнику општине за закључење уговора о замјени земљишта, са Кузмановић Бојаном кћерком Радивоја из Прњавора у приједлогу, Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене Грађевинском предузећу „Градип“ д.о.о. Прњавор у приједлогу, Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом „Стартпродукт Инвест“ д.о.о. Прњавор ради комплетирања грађевинске парцеле у приједлогу, Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор и расписивању јавног конкурса у приједлогу и Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, Одлука о измјенама Одлуке о стипендирању ученика и студената у приједлогу, Одлука о измјенама и допунама Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2022. годину у приједлогу, Одлука о измјени Одлуке о расписивању и одржавању избора за чланове Савјета мјесних заједница на подручју општине Прњавор у приједлогу, Одлука о измјенама Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2022. години у приједлогу, Одлука о усвајању Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-2028. године у приједлогу и
Стратегија развоја општине Прњавор за период 2022-2028. године у приједлогу, Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање три члана Општинске изборне комисије Прњавор у приједлогу и Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по Јавном огласу за именовање три члана Општинске изборне комисије Прњавор, Нацрт одлуке о усвајању Буџета општине Прњавор за 2023. годину и Нацрт одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2023. годину, Рјешење о разрјешењу члана Одбора једнаких могућности у приједлогу и Рјешење о избору члана Одбора једнаких могућности у приједлогу, те Допунско рјешење број: 21.36/475-38/22 (Живанић рођ. Шушак Перса кћи Недељка из Прњавора у приједлогу.

Статутарно – правна комисија је једногласно утврдила да су разматрана документа у погледу усклађености са законом и Статутом прихватљива за даљу скупштинску процедуру.