РАСПОРЕД СЈЕДНИЦА СКУПШТИНСКИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА

У оквиру припреме седамнаесте редовне сједнице Скупштине општине Прњавор биће одржане сједнице скупштинских радних тијела према сљедећем распореду:

  1. Статутарно – правна комисија, у петак 11. новембра са почетком у 13.00 часова. На сједници ће бити разматрана: Одлука о усвајању Другог ребаланса Буџета општине Прњавор за 2022. годину у приједлогу, Одлука о измјенама Одлуке о извршењу Буџета општине Прњавор за 2022. годину у приједлогу, Одлука о давању сагласности начелнику општине за закључење уговора о замјени земљишта, са Кузмановић Бојаном кћерком Радивоја из Прњавора у приједлогу, Одлука о продаји непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене Грађевинском предузећу „Градип“ д.о.о. Прњавор у приједлогу, Одлука о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом „Стартпродукт Инвест“ д.о.о. Прњавор ради комплетирања грађевинске парцеле у приједлогу, Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор и расписивању јавног конкурса у приједлогу и Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, Одлука о измјенама Одлуке о стипендирању ученика и студената у приједлогу, Одлука о измјенама и допунама Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2022. годину у приједлогу, Одлука о измјени Одлуке о расписивању и одржавању избора за чланове Савјета мјесних заједница на подручју општине Прњавор у приједлогу, Одлука о измјенама Програма коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2022. години у приједлогу, Одлука о усвајању Стратегије развоја општине Прњавор за период 2022-2028. године у приједлогу и
    Стратегија развоја општине Прњавор за период 2022-2028. године у приједлогу, Одлука о објављивању Јавног огласа за именовање три члана Општинске изборне комисије Прњавор у приједлогу и Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка по Јавном огласу за именовање три члана Општинске изборне комисије Прњавор, Нацрт одлуке о усвајању Буџета општине Прњавор за 2023. годину и Нацрт одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2023. годину, Рјешење о разрјешењу члана Одбора једнаких могућности у приједлогу и Рјешење о избору члана Одбора једнаких могућности у приједлогу, те Допунско рјешење број: 21.36/475-38/22 (Живанић рођ. Шушак Перса кћи Недељка из Прњавора у приједлогу.
  2. Комисија за избор и именовања, у понедјељак, 14. новембра са почетком у 8.00 часова. На сједници ће бити разматран Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовање члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Прњавор, Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење поступка по Јавном огласу за именовање три члана Општинске изборне комисије Прњавор, Приједлог рјешења о разрјешењу члана Одбора једнаких могућности и Приједлог рјешења о избору члана Одбора једнаких могућности.
  3. Одбор за борачко – инвалидску заштиту, у понедјељак, 14. новембра са почетком у 9.00 часова. На сједници ће бити разматран Нацрт буџета општине Прњавор за 2023. годину и остала питања.