СТАТУТАРНО – ПРАВНА КОМИСИЈА ОДРЖАЛА СЈЕДНИЦУ

Статутарно – правна комисија у саставу: Сузана Шврака, Ненад Ђекић, Новка Бјелонић Петровић, Велибор Тривичевић и Сњежана Јотановић одржала је сједницу комисије на којој су разматрани документи за 16. сједницу Скупштине општине Прњавор.

Комисија је једногласно констатовала, да већи дио докумената није био написан у складу са Правилима за израду закона и других прописа Републике Српске, као и да има много техничких грешака и на сјединици је усвојен закључак у коме се тражи од предлагача, односно обрађивача аката из надлежности Скупштине општине, да текстове општих и других аката која се подносе у скупштинску процедуру усклађују са Правилима за израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 24/14).

Статутарно – правна комисија је са пет гласова „ЗА“ утврдила став, да уколико преглагач односно обрађивачи акта неусклађена документа ускладе да наведеним правилима прије потписивања акта од стране предсједника Скупштине општине, да су акта у погледу усклађености са законом и Статутом прихватљива за даљу скупштинску процедуру.