Dnevni red

 1. Aktuelni čas,
 2. Odluka o proširenim pravima socijalne zaštite u gradu Prnjavor za 2024. godinu (prijedlog),
 3. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene jednog m2 korisnog stambenog i poslovnog prostora u 2023. godini za područje grada Prnjavor (prijedlog),
 4. Odluka o izmjenama Odluke  o prostorijama za zaključenje braka i vrsti i visini naknada za posebne usluge iz oblasti opšte uprave (prijedlog),
 5. Odluka o izmjeni Odluke o davanju ovlaštenja Gradonačelniku za zaključenje ugovora o zakupu dvorane u Prnjavoru (prijedlog),
 6. Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 848/95 k.o. Vučijak) u svojini Grada Prnjavor (prijedlog),
 7. Odluka o kupovini zemljišta od Kunić Imšira, sina Sulje iz Prnjavra (prijedlog), Prilog,
 8. Odluka o kupovini zemljišta od Kovačević Miodraga, sina Kajice iz Okolice (prijedlog), Prilog,
 9. Odluka o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor ispod tržišne cijene privrednom subjektu „MLADEGS-PAK“ d.o.o. Prnjavor (prijedlog),
 10. a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 1120/68 i k.č. 1670/26 k.o. Prnjavor) u svojini Grada Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (prijedlog),
 11. a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 1390/24 k.o. Prnjavor) u svojini Opštine Prnjavor (prijedlog), Prilog, b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja (prijedlog),
 12. a) Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 1390/23 k.o.Prnjavor), (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja, (prijedlog),
 13. Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Prnjavor (prijedlog),
 14. Odluka o ustanovljavanju i dodjeli gradskih priznanja i nagrada (prijedlog),
 15. Program obuke odbornika Skupštine grada Prnjavor za 2024. godinu (prijedlog),
 16. a) Izvještaj o korišćenju novčanih sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2023. godini, b) Program korišćenja sredstava za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2024. godini,
 17. Program mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području Grada Prnjavor za 2024. godinu,
 18. a) Program mjera sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Prnjavor za 2024. godinu, b) Plan sistematske preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Prnjavor za 2024. godinu, prijedlog,
 19. a) Izvještaj o izvršenju Programa razvoja sporta na području grada Prnjavor za 2023. godinu, b) Program razvoja sporta na području grada Prnjavor za 2024. godinu (prijedlog),
 20. a) Izvještaj o realizaciji Programa za rješavanje pitanja iz oblasti boračko – invalidske zaštite u Gradu Prnjavor za 2023. godinu, b) Program za rješavanje pitanje iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Gradu Prnjavor za 2024. godinu (prijedlog),
 21. Izvještaj o rezultatima ispitivanja zadovoljstva građana radom Gradske uprave Grada Prnjavor i Skupštine Grada Prnjavor u 2023. godini,
 22. Izvještaj o radu Skupštine grada, stalnih radnih tijela Skupštine i Stručne službe Skupštine grada, za 2023. godinu,
 23. Informacija o realizaciji odluka Skupštine grada Prnjavor za 2023. godinu,
 24. a) Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove Dječiji vrtić „Naša radost“ Prnjavor (prijedlog),
 25. a) Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu i turizam Prnjavor (prijedlog), b) Rješenje o imenovanju v.d. članova Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu i turizam Prnjavor (prijedlog).