ЛОКАЛНИ ПАРЛАМЕНТ УСВОЈИО ЕТИЧКИ КОДЕКС

Скупштина Града Прњавор усвојила је данас Етички кодекс Скупштине Града Прњaвор којим се уређују принципи и правила понашања одборника, мјере провођења, надлежности и поступак за утврђивање повреда и изрицање санкција, повјерљиво савјетовање, надзор над примјеном, као и друга питања од значаја за уређење питања етичког понашања и одговорности одборника Скупштине Града.

Предсједник Етичког одбора, Небојша Тодић рекао је, да се кодекс односи на одборнике Скупштине Града, као представнике грађана изабране на непосредним и тајним изборима.

„Усвојеним кодексом одборници локалног парламента желе да промовишу принципе етичког понашања у своме раду ради очувања и унапријеђења интегритета и угледа Скупштине Града и сваког одборника појединачно, као и да одрже и појачају повјерење грађана и јавности у интегритет Скупштине Града и њених званичника“, нагласио је Тодић.

Етички кодекс Скупштине Града израђен је у сарадњи са Савезом општина и градова и Мисијом ОЕБС-а у БиХ.

„Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини поздравља данашњу одлуку Скупштине Града Прњавор да усвоји нови Етички кодекс. Кодекс је израђен уз подршку Мисије, а у складу с моделом Савеза општина и градова Републике Српске и представља окосницу рада скупштина локалних заједница у БиХ усмјерену на унапријеђење интегритета изабраних представника. Тренутно је 17 јединица локалне самоуправе и 2 кантона ускладило или донијело нови Етички кодекс пратећи међународне стандарде.“, истиче Един Хоџић правник савјетник Мисије ОЕБС-а у Босни и Херцеговини.

На дневном реду данашњег скупштинског засједања налази се и Приједлог одлуке о усвајању Локалног плана заштите животне средине Града Прњавор за период 2023 – 2033. година, Приједлог одлуке о усвајању локалног акционог плана за равноправност полова Града Прњавор за период од 2024. – 2027. године, Приједлог одлуке о прихватању задужења Града Прњавор код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој по Пројекту „Модернизација водних и санитарних услуга“ (93020-БА), Приједлог одлуке о додјели награда и признања у 2024. години, поводом 24. марта – Дана града, као и извјештаји о раду јавних установа и предузећа и рјешења о именовању чланова Градске изборне комисије.
Прњавор.