КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ОДРЖАЛА СЈЕДНИЦУ

Комисија за избор и именовање одржала је данас 28. сједницу на којој је разматрала приједлог Клуба одборника СНСД-а, да се за замјенског члана Општинске изборне комисије именује Милан Војводић из Прњавора.

Чланови Комисије су након увида у поднесену пријаву, утврдили да је иста потпуна и комплетна, те Комисија за избор именовање са четири гласа „ЗА“ предложила Скупштини општине Прњавор да Милана Војводића из Прњавора именује за замјенског члана Општинске изборне комисије.