ИЗВЈЕШТАЈ СА 3. ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР