ОДРЖАНА 20. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Улица у новоизграђеном насељу поред магистралног пута носиће назив Улица Љубинке Рапић, а улица која повезује Пословну зону и регионални пут Р – 474 назив Улица Пословна зона Вијака, одлучено је на 20. редовној сједници Скупштине општине Прњавор.

Скупштина општине усвојила је и Одлуку о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2023. годину којом је обим права проширен за оброк за кориснике услуга Општинске организације Црвеног крста Прњавор у оквиру пројекта „Старење и здравље“, на начин да ће лица без адекватног старања која не желе да буду збринута у установе социјалне заштите или хранитељске породице, два пута седмично имати обезбијеђен топли оброк у периоду од 1. априла 2023. до 15. децембра 2023. године.

Одлуком Скупштине општине висина вриједности непокретности по зонама на територији општине Прњавор, по једном м2 остаје на истом нивоу као и прошле године, као и висина накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, осим у дијелу изградње објеката преко 400 м2.

„Иако је дошло до значајне промјене цијена на тржишту нисмо мијењали висину вриједности непокретности по зонама на територији општине, као ни просјечну коначну грађевинску цијену једног м2 корисног стамбеног и пословног простора на основу које се обрачунавају накнаде за грађење, што сматрамо одређеном подршком грађанима приликом изградње објеката. Одређено повећање ће се десити у изградњи објеката преко 400 м2, што не сматрамо да ће теретити грађане, већ инвеститоре који се баве стамбеном градњом“, рекао је начелник општине, Дарко Томаш.

Разматрајући информацију о захтјеву комуналних предузећа Парк и Водовод за корекцију цијена услуга, локални парламент усвојио је закључак, да сматра оправданим захтјев комуналних предузећа за корекцијом цијена пружања услуга, али да у року од 15 дана налаже КП „Парк“ и „Водовод“ да направе додатне анализе ефеката повећања цијена, као и приједлог намјене утрошака средстава по основу повећања цијена услуга.

Томаш је нагласио да општина неће дозволити да нерационалност плаћају грађани због чега су затражене додатне анализе.

„Мој приједлог на некој од наредних сједница биће да сав приход остварен повећањем цијена комуналних услуга мора бити на посебном рачуну и да се може користити само за нова улагања, за проширење капацитета или санације тренутних трошкова, а никако за плате радника, повећање броја запослених или текуће трошкове које сами запослени производе“, нагласио је Томаш Срни.

Он је додао да руководства предузећа „Парк“ и „Водовод“ имају рок од 15 дана да употпуне анализе, доставе предложене крајње цијене са урачунатим ПДВ, дефинишу ефекте за њихово пословање и покажу да ће повећање цијена довести до дугорочне стабилности.

Директор Комуналног предузећа „Парк“ Драгана Њежић рекла је, да је предложено повећање од око 30 одсто јер по основу досадашњих остварених мјесечних прихода нису у могућности сервисирати све настале обавезе предузећа.

Цијена за физичка лица у сеоском подручју би износила 9,72 КМ са ПДВ-ом за одвоз смећа сваких 15 дана, а око 12,50 КМ за седмични одвоз, док је у урбаној зони предвиђено повећање од 30 одсто по квадрату, нагласила је Њежићка.

Директор предузећа „Водовод“ Љубиша Сибинчић рекао је, да би повећање цијене воде за становништво износило 10 фенинга, а за правна лица 20 фенинга по кубном метру.

„Наша наплативост је виша од 98 одсто, наши грађани су савјесни, али велики поремећаји на тржишту и најновија одлука Владе Српске о повећању плата оптерећују наше пословање“, рекао је он.

Према прорачунима предузећа „Водовод“ трошкови за једну четворочлану породицу у граду повећали би се за четири КМ мјесечно, што, сматрају, не представља велики удар на кућне буџете.

Затражено је и повећање цијена одводње отпадних вода за домаћинства са садашњих 40 на 50 фенинга, а за правна лица са 80 на 90 фенинга. Предузеће „Водовод“ дало је сагласност да од повећања цијена буду изузете установе јавне културе, спортски клубови, болнице и вртићи.

И предсједник Скупштине општине Прњаво, Жељко Симић, сагласио се да су највећу пажњу јучерашњег скупштинског засједања изазвали приједлози комуналних предузећа за повећање цијена услуга.

„Оба предузећа су добила рок да доставе детаљнију анализу о планираној расподјели средстава од прихода оствареног евентуалним повећањем цијена, односно детаљније анализе оправданости корекције цијена њихових услуга“, рекао је Симић.

Он је нагласио да се приликом одборничке расправе водило рачуна да буде базира на реалним чињеницама, а мање на политичком прилазу проблему.

На сједници су, између осталог, разријешени су и поново именовани вршиоци дужности начелника општинских одјељења, те усвојено неколико одлука о продаји непокретности у својини општине.