ODBORNICI RAZMATRAJU BUDŽET ZA 2018. GODINU

Odbornici Skupštine opštine Prnjavor razmatraće sutra Odluku o usvajanju budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu, kao i Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta opštine Prnjavor za 2018. godinu. Na dnevnom redu trinaestog skupštinskog zasjedanja naći će se i Prijedlog Odluke o pristupanju izradi lokalnog plana za upravljanje otpadom za opštinu Prnjavor, Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za ravnopravnost polova opštine Prnjavor za period 2018-2020. godina, Prijedlog Etičkog kodeksa Skupštine opštine Prnjavor, kao i Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Etičkog odbora i Prijedlog Rješenja o izboru člana Etičkog odbora. U formi prijedloga odbornici će razmatrati i Odluku o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti (k.č. br. 384/2 k.o. Prnjavor) u svojini opštine Prnjavor, Rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja, te Odluku o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u Pečeneg Ilovi, Odluku o načinu i uslovima davanja u zakup proslovnog prostora u zgradi Opštinske uprave i Odluku o davanju ovlašćenja Načelniku opštine za davanje saglasnosti Pravobranilaštvu Republike Srpske, Sjednište zamjenika Banja Luka za zaključivanje sudskog poravnanja sa Đurić rođ. Garić Vesnom, kćerkom Slavka iz Gornjih Palačkovaca, opština Prnjavor. Odbornici lokalnog parlamenta razmatraće i Prijedlog Odluke o odborničkoj legitimaciji, Informaciju o stanju civilne zaštite u sistemu zaštite i spasavanja opštine Prnjavor, Informaciju o ostvarivanju prava porodica poginulih i nestalih boraca, ratnih vojnih invalida, boraca i civilnih žrtava rata u opštini Prnjavor, Prijedlog Rješenja o imenovanju Savjeta za ukupno praćenje izrade Regulacionog plana „Radulovac“, kao i odluke, rješenja i zaključke imovinsko – pravne službe. Trinaesto skupštinsko zasjedanje počinje u 9:00 časova, a na samom početku biće održan aktuelni čas.

decembar 14, 2017