ОДБОРНИЦИ РАЗМАТРАЈУ БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ

Одборници Скупштине општине Прњавор разматраће сутра Одлуку о усвајању буџета општине Прњавор за 2018. годину, као и Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2018. годину. На дневном реду тринаестог скупштинског засједања наћи ће се и Приједлог Одлуке о приступању изради локалног плана за управљање отпадом за општину Прњавор, Приједлог Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за равноправност полова општине Прњавор за период 2018-2020. година, Приједлог Етичког кодекса Скупштине општине Прњавор, као и Приједлог Рјешења о разрјешењу члана Етичког одбора и Приједлог Рјешења о избору члана Етичког одбора. У форми приједлога одборници ће разматрати и Одлуку о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 384/2 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор, Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања, те Одлуку о начину и условима давања у закуп пословног простора у Печенег Илови, Одлуку о начину и условима давања у закуп прословног простора у згради Општинске управе и Одлуку о давању овлашћења Начелнику општине за давање сагласности Правобранилаштву Републике Српске, Сједниште замјеника Бања Лука за закључивање судског поравнања са Ђурић рођ. Гарић Весном, кћерком Славка из Горњих Палачковаца, општина Прњавор. Одборници локалног парламента разматраће и Приједлог Одлуке о одборничкој легитимацији, Информацију о стању цивилне заштите у систему заштите и спасавања општине Прњавор, Информацију о остваривању права породица погинулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор, Приједлог Рјешења о именовању Савјета за укупно праћење израде Регулационог плана „Радуловац“, као и одлуке, рјешења и закључке имовинско – правне службе. Тринаесто скупштинско засједање почиње у 9:00 часова, а на самом почетку биће одржан актуелни час.

децембар 14, 2017