ЗАВРШЕНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Скупштина Града Прњавор усвојила је данашњој сједници приједлог буџета Града за 2024. годину у износу од 33.700.000 КМ што је више за 7,3% од ребаланса буџета за 2023. годину.

Градоначелник Дарко Томаш нагласио је да је усвојени буџет највећи до сада и да су капиталне инвестиције планиране у износу од 6.292.000 КМ, што гарантује веома динамичан и значајан развој локалне заједнице.

„Планирана је изградња објекта „Кино дворане“, изградња водоводне мреже за потребе мјесних заједница Горња Мравица, Лишња, Гаљиповци и Ратковац, реконструкција локалних путева и градских улица на подручју града, али и изградња водоводне мреже у Штрпцима и Поточанима на основу уговора из претходног периода“, рекао је Томаш.

Томаш је нагласио, да су у буџету за наредну годину по први пут планирана средства за суфинансирање приватних вртића.

„Град Прњавор ће од наредне године суфинансирати боравак дјеце у приватним вртићима са 50 КМ мјесечно по сваком дјетету“, рекао је Томаш.  

 У буџету Града за 2024. годину, средстава за постицај пољопривредној производњи планирана су у износу од 550.000 КМ, средства за развој спорта у износу од 420.000 КМ, средства за бесплатан превоз ученика основних школа у износу од 255.000 КМ, средства за бесплатне уџбенике за основце у износу од 250.000 КМ, средства за стипендирање студената и ученика у износу од 210.00 КМ, као и једнократне новчане помоћи за свако дијете у износу од 130.000 КМ,.                                                                                       

Предсједник Скупштине Града, Жељко Симић је рекао, да је осим буџета усвојено и неколико програма који прате буџет.

„Прије свега план капиталних инвестиција за наредну годину, програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2024. годину, програм одржавања локалне путне мреже, програм о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних намјена за наредну годину, тачније пратећи програми који се усвајају након буџета“, рекао је Симић и додао да је сада остављена могућност Градској управи да већ у јануару мјесецу расписује јавне позиве или тендере за извођење радова.

Скупштина Града Прњавор усвојила је данас и Одлуку о о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности за 2024. годину у износу  0,05% која се примјењује на све непокретности на подручју града и представља најнижу могућу стопу пореза, као и неколико одлука о преносу права својине на непокретности.