ZAVRŠENA ŠESNAESTA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE

Skupština opštine Prnjavor razmatrala je na današnjoj 16. redovnoj sjednici, između ostalog, Nacrt strategije razvoja opštine Prnjavor za period 2022-2028. godina, Nacrt drugog rebalansa Budžeta opštine Prnjavor za 2022. godinu, Nacrt programa rada Skupštine opštine Prnjavor za 2023. godinu, kao i nekoliko prijedloga odluka.

Aleksandar Njegomirović, v.d. načelnika Odjeljenja za finansije rekao je, da se u proceduru donošenja drugog rebalansa ušlo zbog iskazane potrebe novog budžetskog korisnika JZU Dom zdravlja Prnjavor da rebalansom uveća vlastite prihode i primitke, kao i rashode i izdatke.

Lokalni parlament danas je usvojio i odluku o prodaji zemljišta u poslovnoj zoni „Vijaka“ ukupne površine 143 343 m2, što će dovesti do dodatnog unapređenja privredne aktivnosti na području opštine, budući da je u najavi privredna investicija vrijedna preko 20 miliona KM pri čemu će biti angažovani dodatni kapaciteti na području cijele opštine, od građevinske operative prilikom izvođenja radova, do novih zaposlenja.

Načelnik opštine, Darko Tomaš upoznao je odbornike lokalnog parlamenta sa informacijom o presudi Vrhovnog suda Republike Srpske u vezi sa Lutrijom Republike Srpske i porezom na loto dobitak.

„Nijednom rečenicom u presudi nije rečeno da Opština vrati novac, nego je naloženo da se proces vrati u neku prethodnu fazu. Uvjeren sam, da je Opština Prnjavor sa svojom argumentacijom u potpunosti upravu, i ne vidim da bilo ko drugi može odlučiti drugačije, nego da prihod pripada lokalnoj zajednici, odnosno Republici Srpskoj, a ne Republici Srbiji“, istakao je Tomaš.

Na današnjoj sjednici razrješeni su i ponovo imenovani vršioci dužnosti načelnika odjeljenja Opštinske uprave opštine Prnjavor, kao i članovi upravih odbora JU Centar za socijalni rad Prnjavor i JZU Dom zdravlja Prnjavor.

Predsjednik Skupštine opštine, Željko Simić je naglasio, da je dnevni red šesnaeste sjednice bio obiman i da je prilikom razmatranja tačaka bilo mnogo diskusija, ali da je rad bio efikasan, uz učešće svih odbornika.

Simić je napomenuo, da se će uskoro biti održana i sjednica da kojoj će biti usvojen rebalans budžeta u prijedlogu, kao i  nacrt budžeta za 2023. godinu.