ЗАВРШЕНА ПЕТА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР

Након, два наставка данас је завршена пета редовна сједница Скупштине општине Прњавор, а одборници су разматрали укупно 43 тачке дневног реда.

У току другог наставка пете редовне сједнице, одборници су једногласно усвојили Приједлог одлуке о истраживању интереса за учешће у друој фази Пројекта општинског, еколошког и економског управљања (МЕГ пројекат) за период од 2021. године до 2025. године, План утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2021. годину, Извјештај о утрошку средстава од посебних намјена за шуме 2020. године, неколико одлука о продаји непокретности у својини општине, Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са “Српском православном црквеном општином“ у Прњавору, Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, Приједлог одлуке о о приступању Споразуму градоначелника за климу и енергију и издради Акционог плана за одрживу енергију и борбу против климатских промјена, као и Приједлог одлуке о усвајању Локалног плана управљања отпадом за општину Прњавор за период од 2020. до 2025. године.

Одборници локалног парламента нису усвојили Извјештај о извршењу Буџета општине Прњавор за период од 01.01.-31.12.2020. године, Извјештај о реализацији Плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2020. годину, Извјештај о реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2020. годину, Извјештај о реализацији Програма одржавања локалне путне мреже за 2020. годину, те и Информацију о утрошку средстава у ФК “Љубић“ Прњавор, као и закључак којим се обавезује предсједник Скупштине, начелник општине и Милан Петровић, шеф Клуба СДС да поднесу кривичну пријаву против лица које је нанијело штету ФК „Љубић“ Прњавор у износу од 60.000 КМ у 2015. и 2016. години.

На сједници уз Информацију о току судског спора СДС-а против Рјешења Скупштине општине Прњавор број: 01-476-18/20, (зграда СДС-а) није усвојен закључак начелника општине који гласи:

  1. Скупштина општине Прњавор тражи од предсједника Скупштине општине да информише Скупштину и јавност о свим чињеницама везаним за судски спор који СДС води против Рјешења Скупштине општине број 01-478-18/20.
  2. Скупштина општине сматра непримјереним подношење тужбе СДС против Рјешења Скупштине општине број 01-478-18/20.

Одборници су са 15 гласова „ЗА“ усвојили и 12 „УЗДРЖАНИХ“ усвојили закључак предсједника Скупштине општине неће мјешати у судске спорове који су у току и да ће прихватити донесену судску одлуку.

Другу наставак пете редовне сједнице завршен је у 23.00 часа.