U PONEDJELJAK SJEDNICA SKUPŠTINE

Sjednica Skupštine Grada dvadeset šesta po redu biće održana u ponedjeljak, 4. decembra odlučeno je na sjednici Kolegijuma Skupštine Grada.

Na dnevnom redu nalazi se jedanaest tačaka, između ostalog, Prijedlog rebalansa budžeta za 2023. godinu, Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Plana kapitalnih ulaganja za 2023. godinu, Prijedlog odluke o vrijednosti boda za plaćanje komunalne naknade za 2024. godinu, Prijedlog odluke o usvajanju izmjene Urbanističkog projekta „Gradsko jezgro“ (izmjena VII), Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za kulturu i turizam Prnjavor i raspisivanju javnog konkusa, kao i Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka po javnom konkursu.

Odbornici lokalnog parlamenta razmatraće i Prijedlog programa rada Skupštine Grada za 2024. godinu, kao i rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za mjesne zajednice i Komisije za pitanja mladih.

Sjednica počinje u 09.00 časova.