ЗАВРШЕНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

Одборници Скупштине Града подржали су на данашњој 26. редовној сједници Приједлог ребаланса буџета Града Прњавор за 2023. годину у износу од 31.400.000,00 КМ. Ребаланском буџета за 2023. годину буџетски оквир је увећан за 12,46% или 3.480.000,00 КМ у односу на усвојени буџет, од чега проширење буџетског оквира по основу примитака од задуживања износи 1.483.592,37 КМ, по основу пренесених неутрошених средстава Владе РС одобрених из Програма јавних инвестиција Републике Српске за 2022. године у износу од 517.624,48 КМ, по основу грантова у износу од 356.528,23 КМ, као и по основу других буџетских прихода од 1.122.254,92 КМ.

Одборници Скупштине Града разматрали су на данашњој сједници и Нацрт плана капиталних улагања на подручју града Прњавор за 2024. годину. Планом су предвиђене инвестиције у износу од 6.100.000,00 КМ. У износу од 600.000,00 КМ планиране су капиталне инвестиције за изградњу и реконстукцију градских улица, путне, канализационе и водоводне мреже, школских и других објеката, јавне расвјете и сл. Износом од 5.500.000,00 КМ планиране су капиталне инвестиције из кредитних средстава и то: за изградњу објекта кино дворане 1.300.000,00 КМ, за изградњу водоводне мреже за потребе мјесних заједница Горња Мравица, Лишња, Гаљиповци и Ратковац у износу од 800.000,00 КМ, као и реконструкцију локалних путева, градских улица, водоводне и школске инфраструктуре износ од 3.400.000,00 КМ.

Скупштина Града Прњавор усвојила је, између осталог и Приједлог одлуке о измјенама и допунама Плана капиталних улагања за 2023. годину, Приједлог одлуке о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2024. годину, као и Програм рада Скупштине Града Прњавор за 2024. годину.

Одборница Сања Марић изабрана је за члана Комисије за мјесне заједнице и Комисије за питања младих, умјесто Немање Лукића.