У ЧЕТВРТАК СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

На сједници Колегијума Скупштине града одлучено је да 22. редовна сједница буде одржана у четвртак, 27. априла.

На дневном реду налазе се двадесет двије тачке, између осталог, Приједлог статута Града Прњавор, Приједлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о расписивању и одржавању избора за чланове савјета мјесних заједница на подручју општине Прњавор, Нацрт одлуке о субвенцијама избјеглим и расељеним лицима у поступцима уписивања права својине на изграђеном земљишту, Извјештај о кориштењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне производње у 2022. години и Програм коришћења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2022. години, Извјештај о утрошку новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2022. годину, Извјештај о кориштењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2022. години, као и Извјештај о реализацији Програма мјера за спречавање, сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју општине Прњавор за 2022. годину.

Скупштина града разматраће и неколико извјештаја о пословању јавних установа, као и одлука о начину и условима продаје непокретности.  

Сједница почиње у 9.00 часова, а на самом почетку биће одржан актуелни час.