СУЗАНА ШВРАКА ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ, МАРИНА ЂУРАШ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА

На првој (конститутивној) сједници Одбора једнаких могућности која је одржана у понедјељак, 15. фебруара, за предсједника овог Одбора једногласно је изабрана Сузана Шврака, одборник СНСД-а, док је за њеног замјеника изабрана Марина Ђураш, одборник СДС-а.

Сједници Одбора једнаких могућности присуствовали су сви чланови (Сузана Шврака, Марина Ђураш, Нада Живковић, Мануела Михајловић и Данко Сегић).

У току сједнице члановима су уручене одредбе Пословника о раду Скупштине општине Прњавор, које регулишу питања из надлежности сталних радних тијела Скупштине општине Прњавор.