НЕБОЈША ТОДИЋ ПРЕДСЈЕДНИК ЕТИЧКОГ ОДБОРА, БРАНЕ ПЕТРУШИЋ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА

На првој (конститутивној) сједници Етичког одбора која је одржана у понедјељак, 15. фебруара, за предсједника овог Одбора изабран је Небојша Тодић, одборник НДП-а, док је за његовог замјеника изабран Бране Петрушић, одборник СДС-а.

Сједници Етичког одбора присуствовали су сви чланови (Небојша Тодић, Славиша Милинчић, Бране Петрушић, Марија Крајишник и Славољуб Вуковић).

У току сједнице члановима су уручене одредбе Пословника о раду Скупштине општине Прњавор, које регулишу питања из надлежности сталних радних тијела Скупштине општине Прњавор.