СТАТУТАРНО – ПРАВНА КОМИСИЈА ОДРЖАЛА СЈЕДНИЦУ

Статутарно – правна комисија у саставу: Ненад Ђекић, Новка Бјелонић Петровић и Сњежана Јотановић одржала је сједницу комисије на којој су разматрани документи за 15. сједницу Скупштине општине Прњавор.

Комисија је једногласно утрвдила да су приједлози докумената у погледу усклађености са законом и Статутом прихватљиви за даљу скупштинску процедуру.

Разматрајући Приједлог одлуке о измјени Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор, Статутарно – правна комисија је са три гласа „ЗА“, мишљења да, у наведеној одлуци у члану 1. иза ријечи „Службени гласник општине Прњавор, број 12/16 и 24/17“ треба додати број 11/18, из разлога што Одлука о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор има још једну измјену.