СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗАКАЗАНА ЗА 15. НОВЕМБАР

Колегијум Скупштине општине усвојио је на јучерашњој сједници скраћени записник са претходне сједнице, као и приједлог дневног реда 28. редовне сједнице Скупштине општине. Сједница је заказана за 15. новембар, а одборници локалног парламента расправљаће о 15 тачака дневног реда. Између осталог, одборници ће разматрати у форми нацрта, Одлуку о усвајању ребаланса буџета општине Прњавор за 2019. годину, Одлуку о усвајању буџета општине Прњавор за 2020. годину, Одлуку о извршењу буџета општине Прњавор за 2020. годину, као и Програм рада Скупштине општине Прњавор за 2020. годину. Пред одборницима локалног парламента, у форми приједлога наћи ће се, Одлука о давању на привремено кориштење објекта, Одлука о продаји службених аутомобила, Одлука о допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, Одлука о допуни Одлуке о висини накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, Одлука о оснивању мјесне заједнице Просјек и Одлука о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде у 2020. години. Одборници локалног парламента разматраће и приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање директора ЈУ Центар за културу Прњавор и расписивању поновног јавног конкурса, те именовати комисију за спровођење поступка по поновном јавном конкурсу, као и једног члана Управног одбора ЈУ Центар за културу Прњавор и једног члана НО ЈП „Радио Прњавор“ Прњавор. На дневном реду 28. скупштинског засједања наћи ће се и Информација о остваривању права породица погинулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивила жртава рата у општини Прњавор, као и Информација о јавном превозу на подручју општине за регистрациони период 2018/2019. година. Сједница Скупштине општине почиње у 9.00 часова.