РАСПОРЕД СЈЕДНИЦА СКУПШТИНСКИХ РАДНИХ ТИЈЕЛА

У оквиру припреме осамнаесте редовне сједнице Скупштине општине Прњавор биће одржане сједнице скупштинских радних тијела према сљедећем распореду:

  1. Одбор за борачко – инвалидску заштиту, у понедјељак у 12.00 часова. На сједници ће бити разматрана Информација о остваривању права породица погинулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата у општини Прњавор,
  2. Статутарно – правна комисија, у понедјељак у 14.00 часова. На сједници ће бити разматран Приједлог одлуке о усвајању буџета општине Прњавор за 2023. годину, Приједлог одлуке о извршењу буџета општине Прњавор за 2023. годину, Приједлог одлуке о вриједности бода за плаћање комуналне накнаде за 2023. годину, Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима, Приједлог одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Прњавор за 2023. годину, Приједлог одлуке о утврђивању посебног интереса за продају непокретности у својини општине Прњавор испод тржишне цијене (к.ч. број: 85/1, к.о. Вучијак), Приједлог рјешења о именовању Комисије за спровођење јавног надметања, Приједлог програма о начину коришћења новчаних средстава прикупљених на основу прихода од посебних водних накнада у 2023. години, Приједлог програма одржавања локалне путне мреже за 2023. годину, Приједлог програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2023. годину, Приједлог програма рада Скупштине општине Прњавор за 2023. годину, Приједлог плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2023. годину, Приједог плана утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2023. годину,
  3. Комисија за питања младих, у уторак, 6. децембра у 15.00 часова. На сједници ће бити разматран Приједлог буџета општине Прњавор за 2023. годину у дијелу издвајања средстава за младе,
  4. Савјет за спорт, у уторак 6. децембра у 15.30 часова. На сједници ће бити разматран Приједлог буџета општине Прњавор за 2023. годину у дијелу издвајања средстава за подстицај и развој спорта.