ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЈЕЛУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА

На основу члана 34. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор (Службени гласник општине Прњавор број: 21/17, 23/17 и 32/17), предсједник Скупштине општине Прњавор обавјештава јавност да се у поводу обиљежавања 24. марта, Дана општине Прњавор могу поднијети иницијативе за додјелу општинских награда и признања која су установљена Одлуком о установљавању и додјели општинских награда и признања („Службени гласник општине Прњавор“, број: 40/13 и 17/14).

Иницијативе се подносе у писаној форми у шалтер сали Општинске управе општине Прњавор, до 25. фебруара 2020. године.

Инцијативе за додјелу општинских награда и признања могу поднијети начелник општине Прњавор, одборници у Скупштини општине Прњавор, органи мјесних заједница, предузећа и установе, удружења грађана и друге организације, групе грађана и појединци.

Иницијатива за додјелу општинских награда и признања мора да садржи: податке о кандидату, врсту признања, образложење иницијативе са аспекта оправданости и разлозима за додјелу у складу са прописаним критеријумима, као и записник са сједнице овјерен од стране овлаштеног лица уколико је иницијатива упућена од стране органа установе, предузећа или удружења.

Иницијативе поднесене након прописаног рока неће се узети у разматрање.