ПЕТА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У ПЕТАК, 18. ЈУНА

Пета редовна сједница Скупштине општине Прњавор биће одржана у петак, 16. јуна, а на дневном реду наћи ће се 43. тачке. Одборници локалног парламента расправљаће, између осталог о приједлозима рјешења о разрјешењу и именовању неких од чланова скупштинских комисија, Информацији о стању у Скупштини општине Прњавор након примопредаје дужности и функционисању Стручне службе Скупштине општине Прњавор, извјештајима о раду Дјечијег вртића „Наша радост“, ЈУ Гимназија Прњавора, ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор, Центра за културу и Центра за социјални рад, Дома здравља и Народне библиотеке, те Радио Прњавора.

На дневном реду наћи ће се и Приједлог рјешења о именовању члана Општинске изборне комисије, Одлука о давању на кориштење пословног простора Омладинском центру Прњавор,  Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2020.годину, као и Програм за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2021.годину, Извјештај о кориштењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне производње у 2020.години и Програм кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2021. години. Приједлог одлуке о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2021. годину,  Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју општине Прњавор у 2020. години, Одлука о економској цијени услуге Јавне установе Дјечији вртић “Наша радост“ Прњавор за 2021. годину, Извјештај о извршењу Буџета општине Прњавор за период од 01.01.-31.12.2020. године, као и извјештај о реализацији Плана капиталних улагања за прошлу годину, Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за прошлу годину, те Програма одржавања локалне путне мреже за 2020. годину.

Пета редовна сједница Скупштине општине Прњавор биће одржана у петак, 16. јуна, а на дневном реду наћи ће се 43. тачке. Одборници локалног парламента расправљаће, између осталог о приједлозима рјешења о разрјешењу и именовању неких од чланова скупштинских комисија, Информацији о стању у Скупштини општине Прњавор након примопредаје дужности и функционисању Стручне службе Скупштине општине Прњавор, извјештајима о раду Дјечијег вртића „Наша радост“, ЈУ Гимназија Прњавора, ЈУ Центар средњих школа „Иво Андрић“ Прњавор, Центра за културу и Центра за социјални рад, Дома здравља и Народне библиотеке, те Радио Прњавора.

На дневном реду наћи ће се и Приједлог рјешења о именовању члана Општинске изборне комисије, Одлука о давању на кориштење пословног простора Омладинском центру Прњавор,  Извјештај о реализацији Програма за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2020.годину, као и Програм за рјешавање питања из области борачко-инвалидске заштите у општини Прњавор за 2021.годину, Извјештај о кориштењу новчаних средстава за унапређење пољопривредне производње у 2020.години и Програм кориштења средстава за унапређење пољопривредне производње у 2021. години. Приједлог одлуке о проширеним правима социјалне заштите у општини Прњавор за 2021. годину,  Информација о стању криминалитета, јавног реда и мира и безбједности саобраћаја на подручју општине Прњавор у 2020. години, Одлука о економској цијени услуге Јавне установе Дјечији вртић “Наша радост“ Прњавор за 2021. годину, Извјештај о извршењу Буџета општине Прњавор за период од 01.01.-31.12.2020. године, као и извјештај о реализацији Плана капиталних улагања за прошлу годину, Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за прошлу годину, те Програма одржавања локалне путне мреже за 2020. годину.

Одборници ће разматрати и Информацију о утрошку средстава у ФК „Љубић“ Прњавор, Информацију о току судског спора СДС-а против Рјешења Скупштине општине Прњавор број: 01-476-18/20, (зграда СДС-а),  Приједлог одлуке о истраживању интереса за учешће у друој фази Пројекта општинског, еколошког и економског управљања (МЕГ пројекат) за период од 2021. године до 2025. године, те неколико одлука о продаји непокретности у својини општине.  

Сједница почиње у 10.00 часова.

Дневни ред