ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ РАДНИХ ТИЈЕЛА

Комисија за избор и именовање одржала је трећу сједницу комисије, на којој је разматрала иницијативе за додјелу општинских награда и признања и утврдила приједлоге за општинске награде и признања, као и износе новчаних награда. Сједници комисије присуствовали су сви чланови, Жељко Симић, Небојша Тодић, Велибор Тривичевић, Бранко Декет и Драган Радић. Комисија је прихватила сљедеће иницијативе: иницијативу да се Повеља заслужног грађанина са златним грбом општине постхумно додијели Срђану Врховцу, да се Повеља општине Прњавор са златним грбом општине постхумно додијели Урошу Шушку, као и да се Повеља општине Прњавор са сребрним грбом додијели протојереју Ради Савичићу. Комисија за награде и признања прихватила је и иницијативе да се похвале општине Прњавор додијеле Петру Гатарићу, Аднану Селимовићу, Дубравки Вебер, Бојану Веселиновићу, Сретену Шућуру, др Марини Душанић, Радованки Калаба, Миладину Гајићу, Дарију Топићу. На сједници комисије утврђен је и приједлог да се уз похвале додијеле и новчане награде у износу од по 300 КМ.

Комисија за избор и именовање одржала је у петак, 18. марта сједницу комисије на којој је разматрала Приједлог рјешења о именовању једног члана Општинске изборне комисије Прњавор. Сједници комисије присуствовали су: Дражен Микић, Небојша Тодић, Борис Жижак и Горан Шарчевић, док је члан комисије Милан Петровић био оправдано одсутан. Разматрајући приједлог рјешења, комисија је једногласно предложила да се за члана Општинске изборне комисије Прњавор именује Игор Кањски из Прњавора.

Савјет за спорт одржао је трећу сједницу на којој је разматран Извјештај о извршењу Програма развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2021. годину и Програм развоја спорта на подручју општине Прњавор за 2022. годину. Сједници савјета присуствовали су Миле Шљивић, Борис Жижак и Ђорђе Прерадовић, док су чланови савјета Драган Прерадовић и Душанка Домуз били оправдано одсутни. Након разматрања извјештаја за прошлу годину и програма за ову годину, Савјет за спорт није имао примједби на наведена документа и Скупштини општине једногласно је предложио да иста усвоји.

Статутарно – правна комисија одржала је девету сједницу у понедјељак, 21. марта са почетком у 14.00 часова. Сједници су присуствовали сви чланови комисије, Сузана Шврака, Велибор Тривичевић, Новка Петровић Бјелонић , Сњежана Јотановић и Ненад Ђекић. Комисија је разматрала материјал 11. редовне сједнице Скупштине општине једногласно утврдила са су акти у погледу усклађености са законом и статутом прихватљиви за даљу скупштинску процедуре. Комисија је сугерисала да су у Приједлогу одлуке о давању сагласности начелнику општине за закључење уговора о замјени некретнина са Драгомировић Славком сином Милутина из Доњих Гаљиповаца исправи једна техничка грешка.