ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА СТАТУТАРНО-ПРАВНЕ КОМИСИЈЕ

Статутарно – правна комисија одржала је десету сједницу у понедјељак, 18. априла са почетком у 13.00 часова. Сједници су присуствовали сви чланови комисије, Сузана Шврака, Новка Петровић Бјелонић и Ненад Ђекић. Чланови комисије, Велибор Тривичевић и Сњежана Јотановић су правдали одсуство.

Комисија је разматрала 10. тачака дневног реда, дванаесте редовне сједнице Скупштине општине Прњавор и то: Одлуку о продаји непокретности (к.ч. број 522/1, к.о. Поточани) у својини општине Прњавор у приједлогу, Одлуку о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 188/2 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор у приједлогу и Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања  (к.ч. бр. 188/2 к.о. Прњавор), Одлуку о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 554/2 к.о. Орашје) у својини општине Прњавор у приједлогу и Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. бр. 554/2 к.о. Орашје), Одлуку о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 391/22 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор у приједлогу и Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног надметања (к.ч. бр. 391/22 к.о. Прњавор), Одлуку о давању сагласности на цијене услуга водоснабдијевања и одводње отпадних вода у приједлогу, Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о субвенционисању трошкова комуналних водних услуга социјално угроженим корисницима на подручју општине Прњавор у приједлогу, Oдлука о професионалном усавршавању одборника у приједлогу, Одлуку о утврђивању услова и критеријума за избор спољних чланова сталних радних тијела Скупштине општине Прњавор у приједлогу, Одлуку о усвајању Акционог плана одрживог управљања енергијом и прилагођавања климатским промјенама (SECAP) Општине Прњавор за период до 2030. године у нацрту, Рјешење о разрјешењу члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор и Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Радио Прњавор“ Прњавор.

Статутарно – правна комисија је једногласно утврдила са су акти у погледу усклађености са законом и статутом прихватљиви за даљу скупштинску процедуре, као и да се у пратећем акту Одлуке о начину и условима продаје непокретности (к.ч. бр. 188/2 к.о. Прњавор) у својини општине Прњавор исправи техничка грешка.